การแนะนำโดยรวม

ติดหน้ายิ้มด้วยใจไว้

ต้อนรับทุกท่านกับทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกระหว่างท่องเที่ยวและน้ำพุร้อนอาหารอาหารทะเลสด
... ที่ทำตัวตามสบายได้เหมือนกับบ้านของฉัน
โรงแรมที่พักอย่างนั้นมุ่งไป

การแนะนำการใช้

การแจ้งออกจากที่พักหรือห้องของโรงแรมเช็คอิน

16 นาฬิกา 0 นาทีเช็คอิน
10 นาฬิกา 0 นาทีการแจ้งออกจากที่พักหรือห้องของโรงแรม

※ช่วยพูดกับแผนกต้อนรับเกี่ยวกับเช็คอินที่รวดเร็วการขยายของเวลาการแจ้งออกจากที่พักหรือห้องของโรงแรม นอกจากนั้นบอกเกี่ยวกับการแจ้งออกจากที่พักหรือห้องของโรงแรมแต่เช้าภายในวันก่อน

ตัวเลขห้องที่นั่งจุคน

จำนวนทั้งหมดห้อง: ที่นั่งจุคน 76 ห้อง: 370 คน

บัตรเครดิตสามารถใช้ได้

J-Debit JCB / VISA / UFJ / อิออน / Diners / Rakuten / Cedyna / หัวหน้า / ดีซี / UC / อเมริกัน เอ็กซ์เพรส / กินเระน /

อินเตอร์เนต

ระบบไว-ไฟทุกอาคารฟรี

นโยบายการยกเลิก

วันการยกเลิก อัตราราคาการยกเลิก
ก่อนหน้าการพักแรม 3 วัน 20% ของค่าที่พัก
ก่อนหน้าการพักแรม 2 วัน 30% ของค่าที่พัก
วันก่อนที่ค้างคืน 40% ของค่าที่พัก
วันที่ค้างคืน 50% ของค่าที่พัก
คืนที่พักค้างแรมไม่ที่ไม่มีการติดต่อของวันที่ค้างคืน 100% ของค่าที่พัก

※ในกรณีฤดูหรือคุณกลุ่มมากกว่า 14 คน เนื้อหาอาจจะเปลี่ยน

ที่จอดรถ

การติดตั้งไว้พร้อมที่จอดรถ (รถยนต์รถโดยสารประจำทาง 20 คัน / 100 คัน) ใหญ่ฟรี

※เวลามาด้วยรถยนต์ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามกรุณาแจ้งให้ทราบในกรณีการจอง นอกจากนั้นในกรณีรถใหญ่เช่นผู้ที่ตั้งแคมป์รถบัสขนาดใหญ่รถไมโครบัสเป็นต้น บอกเกี่ยวกับอย่างนั้นนอกจากนั้น

ภาพเคลื่อนไหวแนะนำโรงแรมบริเวณที่สูงนกอินทรีขนนก

※ช่วยระมัดระวัง เพราะมีเสียง

การแนะนำของบัตรจุด

บัตรจุดหลัก T สามารถใช้ได้ นอกจากนั้นก็มีบัตรของต้นฉบับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

บัตรโรงแรมบริเวณที่สูงนกอินทรีขนนก

+ ข้อมูลการแนะนำที่จุดที่สามารถใช้ได้สำหรับการจ่ายเงินค่าที่พักสะสมได้เปรียบ

พอการเข้าเป็นสมาชิกจะทาน มอบให้เพื่อ = 100 เยน 1 อันค่าที่พักนี้โรงแรม นำเที่ยวรอบๆ แผนการงานคุ้มค่า only by การจำกัดสมาชิกนอกจากนั้น

※เกี่ยวกับวิธีการใช้และการเข้าเป็นสมาชิกระเบียบการละเอียด มาเยี่ยมเยียนที่แผนกต้อนรับ
※นอกจากเงินการพักแรม ก็การใช้เพราะพิธีสมรสการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ
※เกี่ยวกับการใช้ของจุด การใช้ร่วมกันกับจุดหลัก T ได้

จุดหลัก T สะสม และสามารถใช้ได้

จุด + ที่สามารถใช้ได้สำหรับการจ่ายเงินค่าที่พักสะสม

สามารถใช้จุด T ที่มีได้สำหรับการจ่ายเงินเงินที่ค้างคืน นอกจากนั้นค่าที่พักมอบให้จุดภายใน 2 เดือน พอลูกค้าของการจองจากโรงแรมบริเวณที่สูงนกอินทรีขนนกการเดินทางท่องเที่ยวโฮมเพจ T เป็นทางการการจองโดยตรงด้วยโทรศัพท์ช่วยจัดแสดงบัตร T มีตอนที่การคำนวณเพื่อปรับราคาเงินพัก หลังจากพัก

※เกี่ยวกับวิธีการใช้ละเอียด มาเยี่ยมเยียนที่แผนกต้อนรับ
※การยินยอมของจุดเป็นการจ่ายเงินด้วยเงินสดเท่านั้น (เป็นไปไม่ได้ที่ตอนที่บัตรเครดิตการใช้)
※กรณีที่ไม่มีบัตร T ทำระเบียบการการยินยอมไม่ได้ตอนที่การคำนวณเพื่อปรับราคา ขอความกรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า เพราะไม่สามารถจัดการกับการบันทึกภายหลังได้
※จุด T ไม่มาที่ซุปมิโซะตอนที่การคูณไมล์ JAL น้ำพุร้อนและคูปอง JAL การใช้
※เกี่ยวกับการใช้ของจุด การใช้ร่วมกันกับบัตรโรงแรมบริเวณที่สูงนกอินทรีขนนกได้

การแนะนำของงาน

เช่นกลองประเพณีงานด้านยักษ์ของโรงแรมนี้ ช่วยเพลิดเพลินกับสิ่งค้ำโรงแรมด้วยงานที่หลากหลาย

โรงแรมบริเวณที่สูงกลองการแสดงด้านยักษ์

※ช่วยระมัดระวัง เพราะมีเสียง

งานประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

กลองและการร่ายรำที่ขึ้นอยู่ไปกับเจ้าหน้าที่เราทุกคืน ขณะความทรงจำของการเดินทางถูกสืบทอดจากความคิด ที่ว่าน่าประทับใจมากกว่าเดิมและอยากให้คุณค่าการติดต่อกับลูกค้าจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง จนกว่าจะขอรับการประเมินที่ก็สูงสำหรับลูกค้าต่างประเทศตอนนี้ตั้งแต่แรกแล้ว ฉากนั้นกล้าหาญ และที่อยู่ในจินตนาการ ลูกค้าภายในประเทศ กลายเป็น

สถานที่: ข้างหน้า (ฟรี) ด้านหน้า
เวลา: ... 20 นาฬิกา 30 นาที
※อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยฤดูกาล

การแนะนำของร้านค้ามุมในอาคาร

ดู และดูท่าทางเกลียด และแก้มัดที่ และมีที่ห้องเลาจน์คาราโอเกะอาหารนอกจากการดื่มชา

ท่าเรือที่ชิโมะสึอิที่ดินจาก

ทำ specialty of ชิโมะสึอิลงของฝากของต้นฉบับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพราะการเสนอแนะของหัวหน้ากุ๊กทั้งหมด การย่าง red snapper ที่มีชื่อเสียงที่สุดที่แนะนำ และเผาปลาไท becoming permanently free from danger ที่ให้ผลิตผลที่ชิโมะสึอิโดยวิธีปรุงอาหารที่เป็นความลับเหนือสิ่งอื่นใด ให้สั่งเป็นจำนวนมากจากรสชาติที่ที่ลืมไม่ลง ถ้ากินครั้งหนึ่งและทั้งประเทศ ช่วยนำลักษณะของปลาสดกลับบ้าน

[เวลาการใช้] 21 นาฬิกา 30 นาที 7 นาฬิกา 30 นาที -

ศาลาสถานที่รับประทานอาหาร sparkling waves (คินพะเทะอิ)

ไม่เพียงแต่อาหารทะเลประจำฤดูกาลสดของชิโมะสึอิเท่านั้น เป็นมิโทะโคะที่สามารถชิมอาหารในเซะโทะที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เท่านั้นได้ นอกจากนั้นก็สามารถใช้ได้ในฐานะยะเชียวคุโทะโคะ เตรียมอุด้งราเมนเครื่องดื่ม

■อาหาร 21 นาฬิกา 0 นาที 18 นาฬิกา 0 นาที - ( 20 นาฬิกา 30 นาที order stop )
■อาหารตอนดึก 24 นาฬิกา 0 นาที 21 นาฬิกา 0 นาที - ( 23 นาฬิกา 30 นาที order stop )

น้ำทะเลการดื่มชา

มุมการดื่มชาที่การเปิดเสียบเหมือนแสงอาทิตย์ การนัดพบสามารถใช้ได้สำหรับกลุ่มและการพูดคุยกันเล่นๆ ขณะมองเห็นทิวทัศน์ของเซะโทะที่คลื่นสงบ

[เวลาการใช้] 19 นาฬิกา 0 นาทีการดื่มชา 8 นาฬิกา 0 นาที -
( 10 8 นาฬิกา 0 นาที - : free drink 00/Hot Coffee )

อาคารคาราโอเกะห้องเลาจน์ของปลาผู้หญิง

เป็นพื้นที่คาราโอเกะอัศวิน ช่วยเพลิดเพลินกับกลางคืนของการเดินทางปราดเปรื่องในทุกท่านกับการติดต่ออบอุ่นใจ ขณะรู้สึกเสียดายกับตอนที่ไปรังแค

[เวลาการใช้] 24 นาฬิกา 0 นาที 20 นาฬิกา 30 นาที -

เป็นอาคารร่างกายอย่างชัดเจน

แก้มัด " และทำ " การใช้หลังน้ำพุร้อนการอาบน้ำมีชื่อเสียง

[เวลาการใช้] 23 นาฬิกา 0 นาที 17 นาฬิกา 0 นาที - ( 22 นาฬิกา 30 นาทีโต๊ะประชาสัมพันธ์)
2F โฮะนคะนวะชิฮะเนะคะคุ

ในปาร์ตี้การประชุม

กำกับการรวมตัวหลากหลายจากจำนวนคนน้อยถึง 300 คนกับการพบปะเจรจาและปาร์ตี้การประชุมการสัมมนาหลายประเภทศูนย์และสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มที่เช่นการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธเป็นต้น

เพราะเลย์เอ้าท์โต๊ะหรือวิธีการแบ่ง สนับสนุนรูปแบบหลากหลาย สินค้าหลายประเภทก็เต็มเปี่ยม ช่วยใช้ในฐานะสถานที่ที่ต้อนรับคนที่สำคัญต่อลูกค้า ช่วยพูดเกี่ยวกับที่จัดงานและอาหารงบประมาณแบบรับคำโดยง่าย

[ลูกค้าโดยใช้ของของการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ]
●เป็นฟรีเพราะนางฟ้าออนเซนกลางแจ้งกลางอากาศการอาบน้ำ ( 100 เยนค่าผ้าขนหนู ※ แบบแบ่งเป็นส่วนๆ )
●บ้านทำการเกี้ยวพาเพศตรงข้ามฟรีระหว่างโรงแรมหลุมศพบริเวณที่สูงนกอินทรีขนนก (มีจำนวนของรถโดยสารประจำทาง ※ เท่านั้น ช่วยติดต่อสอบถามในกรณีการเกี้ยวพาเพศตรงข้ามความประสงค์ล่วงหน้า)

เซะโทะการประชุมหอประชุม

หอประชุมการประชุมที่สามารถใช้ได้สำหรับเอนกประสงค์จากการพบปะเจรจาถึงงานเลี้ยงหลายประเภท สถานที่พำนักของสูงที่สุด 300 คนได้ พอเปิดเวทีและผ้าม่านที่มาพร้อมกับน้ำพุ ทัศนียภาพทั้งหมดของเซโตะไนไคที่กว้างใหญ่ไพศาลกว้างออกไป และเป็นสิ่งหนึ่งของการกำกับไม่มียิ่งไปกว่านั้น

เซะโทะการประชุมหอประชุมพาโนรามา

หอประชุมการประชุมที่สามารถใช้ได้สำหรับเอนกประสงค์จากการพบปะเจรจาถึงงานเลี้ยงหลายประเภท สถานที่พำนักของสูงที่สุด 300 คนได้ พอเปิดเวทีและผ้าม่านที่มาพร้อมกับน้ำพุ ทัศนียภาพทั้งหมดของเซโตะไนไคที่กว้างใหญ่ไพศาลกว้างออกไป และเป็นสิ่งหนึ่งของการกำกับไม่มียิ่งไปกว่านั้น

ทะอิโฮะโระเอะนคะอิเจียวริวคิว

เพลิดเพลินกับงานเลี้ยงที่ดูสงบที่ห้องของแต่ละบรรยากาศตามจำนวนของลูกค้าการนำไปใช้เช่น Palace of the Dragon King ของที่นั่งจุคน 196 คนใหญ่ที่สุดได้

※การจัดฉากชนิดโต๊ะเก้าอี้ก็ได้ ช่วยติดต่อสอบถามอย่างลงรายละเอียด

วะชิฮะเนะคะคุเอะนคะอิเจียวคะมะชิมะมะสึชิมะ 6 หน่วยเกาะ

เป็นที่จัดงานของห้องแบบญี่ปุ่นมาตรฐานเหมาะกับปาร์ตี้ขนาดเล็ก ก็มีห้องที่เชื่อมโยงได้ และจัดการถึงคุณประมาณ 40 คนได้

※การจัดฉากชนิดโต๊ะเก้าอี้ก็ได้ ช่วยติดต่อสอบถามอย่างลงรายละเอียด

แผ่นพับโฆษณาหลายประเภท

ดูแผ่นพับโฆษณาหลายประเภทของโรงแรมบริเวณที่สูงนกอินทรีขนนกได้ใน Portable Document Format

มุมในแผ่นพับโฆษณาที่คั่นหนังสือของปาร์ตี้

ข้างนอกที่คั่นหนังสือแผ่นพับโฆษณาของปาร์ตี้

มุมในแผ่นพับโฆษณา travelogue ในเซะโทะ

ข้างนอก travelogue แผ่นพับโฆษณาในเซะโทะ

| แบบแปลนในอาคาร ตารางห้อง

TOP