นโยบายความเป็นส่วนตัว

Washu Highland Hotel (โรงแรมด้านล่างนี้) ทำการจัดการของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ sparkling waves โรงแรม (บริษัทผู้ดำเนินการด้านล่าง) บริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เวลาก่อตั้งโฮมเพจนี้โดยใช้บริการ ASP ริซะเบะเชียวนคราวการจอง (บริการนี้) kaddish (บริษัทด้านล่างบริการการเสนอ) บริษัทมหาชนจำกัดจัดหา

1.คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอยู่รอด และเปรียบเทียบได้กับชื่อและนามสกุลที่อยู่ในข้อมูลที่เกี่ยวข้องสิ่งที่แยกแยะบุคคลที่กำหนดไว้ได้เพราะการพรรณาอื่นวัน เดือน ปี เกิดและข้อมูลอื่นอย่างง่ายๆ และพูดเกี่ยวกับสิ่งที่จะแยกแยะบุคคลที่ดังนั้นที่แน่นอนได้

2.การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เวลาการซื้อของสินค้าการจองการสอบถามถูกทำที่โรงแรมนี้ อาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ชอบด้วยกฎหมายและขึ้นอยู่กับวิธีที่ถูกต้องในระบุเป้าหมายการใช้ เวลารวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมที่โรงแรมนี้ตามด้านล่าง

 1. ชื่อฟุริกะนะ
 2. รหัสไปรษณีย์ (บ้านที่ทำงาน)
 3. ที่อยู่ (บ้านที่ทำงาน)
 4. หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (บ้านที่ทำงาน)
 5. หมายเลขอีเมลหมายเลขอีเมลโทรศัพท์มือถือ
 6. ID
 7. รหัสผ่าน
 8. การแบ่งเพศ
 9. วัน เดือน ปี เกิด
 10. อาชีพ
 11. ข้อมูล shipping address
 12. การค้าประวัติกับโรงแรมนี้และเนื้อหานั้น
 13. ข้อมูลที่บุคคลที่กำหนดไว้แยกแยะได้ เพราะผสมสิ่งที่ระบุข้างต้น

3.การใช้ของข้อมูลส่วนบุคคล

เป้าหมายการใช้ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บจากลูกค้าตามด้านล่างที่โรงแรมนี้

 1. การยืนยันการไต่สวนของการจอง
 2. การยืนยันการไต่สวนของการจัดส่งสินค้า
 3. การยืนยันการไต่สวนเงินที่ได้รับ
 4. ความต้องการของค่ายกเลิก
 5. ตอนที่การตอบกลับของการสอบถาม
 6. การแนะนำของข้อมูลล่าสุดของโรงแรมนี้
 7. การรวบรวมความเห็นการสอบถามเพื่อการปรับปรุงบริการ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และที่โรงแรมนี้ ไม่ให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่มีการปฏิเสธของลูกค้านอกเหนือจากกรณีตามที่ระบุด้านล่าง

 1. กรณีที่เทศบัญญัติและบทบัญญัติตามและ กรณีที่จำเป็นต้องร่วมมือสำหรับคนที่ได้รับองค์กรหรือรัฐบาลภูมิภาคหรือการมอบหมายประเทศนั้นทำธุรการกำหนดของเทศบัญญัติและบทบัญญัติจนลุล่วง
 2. กรณีที่ต้องการเพื่อการคุ้มครองชีวิตมนุษย์ร่างกายหรือทรัพย์สมบัติ และได้รับความเห็นชอบจากตัวจริงยาก
 3. กรณีที่แลกเปลี่ยนข้อมูลปัจเจกที่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของผู้ประกอบกิจการที่บริหารโรงแรมนี้

4.การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ที่เป็นไปตามหลักเหตุผล และเชิงองค์กร และทางกายภาพ และการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บกว่าลูกค้าเอามาตรการที่ที่เกี่ยวกับมนุษย์ทางเทคนิคโดยบริษัทบริการการเสนอ และทำหน้าที่การป้องกันอันตรายเช่นการบุกรุกผิดกฎหมายที่ข้อมูลบุคคลการขาดทุนการแก้ไขปลอมแปลงการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงแรมนี้ เพราะทำการจัดการที่เหมาะสมติดเทศบัญญัติและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกัน

5.การแก้ไขการลบของข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณาแจ้งการแก้ไขการลบของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บจากลูกค้าให้ทราบจากการอ้างอิงตามที่ระบุด้านล่าง นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงการยืนยันของข้อมูลสมาชิกสามารถระเบียบการของการแก้ไขของสมาชิกข้อมูลรหัสผ่านและการถอนตัวได้กว่านี่เมนูของเว็บไซต์นี้ กรณีที่ถูกแสดง

6.เกี่ยวกับการใช้ของ cookie (คุกกี้)

ถึง เพื่อจัดหาบริการดีโดยลูกค้า บริษัทของเราอาจจะใช้ cookie (คุกกี้) แต่ด้วยเหตุนี้ไม่ใช่อะไรที่จะรวบรวมข้อมูลที่ระบุบุคคลได้ได้ และไม่อาจจะฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นอกจากนั้นเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการติดตั้งของเบราเซอร์ กรณีที่การรับของ cookie (คุกกี้) ไม่ถูกหวัง
※ถูกคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ถ่ายทอดสู่เบราเซอร์ของลูกค้า และ cookie (คุกกี้) เป็นข้อมูลที่ถูกสะสมที่ฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าใช้

7.เกี่ยวกับการใช้ของ SSL

ตอนที่การใส่ข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคล ใช้เทคนิค SSL ( Secure Sockets Layer ) เพื่อการรับประกันความปลอดภัย เพื่อที่จะข้อมูลพวกนี้ป้องกันการขัดขวางการแทรกแซงหรือเรื่องที่ถูกแก้ไขปลอมแปลง
※ SSL เป็นเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรหัสลับ และคือการป้องกันการดักฟังและการป้องกันการแก้ไขปลอมแปลงข้อมูลฟังก์ชันที่จัดการ และส่งและรับ ส่งข้อมูลได้ไปอย่างปลอดภัยมากกว่าเดิม เพราะใช้ SSL

8.การอ้างอิง

086-479-9525 customer@hailand.co.jp ทีอีแอล

9.การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว

เวลาทำการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลรวบรวมการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมายการใช้หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นที่โรงแรมนี้ เป็นการประกาศด้วยการเปลี่ยนแปลงที่หน้านี้

TOP